Logo


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Pamilon UTBK PTN Pusat ISBI Bandung Taun 2021 Ngahontal 13.463 Urang

Kagiatan Palaksanaan UTBK-SBMPTN Taun 2021 ngawengku 2 gelombang. Gelombang 1 dimimitian ti poè Senèn (12/04/21) nepi ka Minggu (18/04/21), sarta Gelombang 2 dimimitian poè Senèn (26/04/21) nepi ka Salasa (27/04/21). Taun ayeuna, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung dipercaya deui jadi PTN Pusat UTBK-SBMPTN taun 2021 pikeun katilu kalina. ISBI Bandung ngayakeun rukun gawè jeung 5 mitra pikeun ngalaksanakeun ujian UTBK, nyaèta jeung SMKN 3 Bandung, SMKN 4 Bandung, SMKN 7 Bandung, SMAN 11 Bandung, sarta Universitas Informatika dan Bisnis (UNIBI).

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2832 Edisi 06 s.d. 12 Mei 2021 Hal. 26

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id