Berita Terkait


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Ngabdi Kana Seni Dina Mangsa Pandemi

Ngabdikeun diri jadi dosen mangrupa kawajiban nu disangking dina tridharma PT, sajaba pangajaran jeung panalungtikan. Widang pangabdian tangtuna luyu jeung kaahlian sarta kaèlmuan sèwang-sèwangan. Titincakan jeung tatapakan FSP ISBI Bandung aya di widang seni pintonan nu ngawakup seni tari, seni karawitan, seni tèater, jeung seni angklung. Sakabèh widang seni, wangunan jangeun ngabdi rèa pisan, di antarana bisa ngalarapkeun rekonstruksi, revitalisasi, jeung sajabana. Hal èta, sakumaha nu aya dina UU no 5 taun 2017 ngeunaan pamajuan budaya. Panangtuan model ngabdi bisa dilarapkeun jeung kondisi kasenian nu aya di masyarakat.

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2848 Edisi 02 s.d. 08 September 2021 Hal. 26

Pencarian

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan program Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana dibidang Seni dan Budaya.

Jl. Buah Batu No. 212 Bandung 40265
Telp. (022)-7314982, 7315435; Fax. (022) - 7303021
Laman http://www.isbi.ac.id ; Email isbi@isbi.ac.id 

 

Pascasarjana


Fakultas Seni Pertunjukan

 • Seni Tari
 • Seni Karawitan
 • Seni Teater
 • Seni Angklung dan Musik Bambu
 • Seni Tari Sunda

Fakultas Seni Rupa dan Design

 • Seni Rupa Murni
 • Kriya Seni
 • Rias dan Busana

Fakultas Budaya dan Media

 • Antropologi Budaya
 • Film dan Televisi

Lembaga


Unit Pelaksana Teknis

 • UPT Perpustakaan
 • UPT Teknologi Informasi
 • UPT Ajang Gelar dan Busana Pertunjukan
 • UPT Kantor Urusan Internasional

Biro Akademik dan Umum

 • Bag. Akademik dan Kemahasiswaan
  • Subbag. Akademik
  • Subbag. Kemahasiswaan
 • Bag. Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
  • Subbag. Perencanaan
  • Subbag. Kerja sama dan Hubungan Masyarakat
 • Bagian Umum dan Keuangan
  • Subbag. Keuangan
  • Subbag. Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian
  • Subbag. Rumah Tangga dan Barang Milik Negara